คนดาวอาทิตย์ในดวงดี โดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่เหนือใครไป 6 เดือนในรอบปี

ดาวอาทิตย์ (โหรไทยใช้เลข ๑) แปลความหมายว่า ยศศักดิ์หลักฐาน ตำแหน่ง ศักดิ์ศรี หรือบุคคล คือ ผู้ทำงานมียศมีศักดิ์ทั้งภาครัฐ-เอกชนในโลกใบนี้,
ทหารยศสูง, ประมุขแห่งรัฐ-ดินแดน-เขตแดน, ผู้นำบริษัทระดับโลก ระดับ Samsung, Apple, Google, etc. เป็นต้น

ตามหลักโหราศาสตร์อธิบายว่า ผู้มีดาวอาทิตย์ที่ดีในดวงชะตาสอดคล้องกับดวงประเทศ/เขตแดนของตน จะได้รับการแต่งตั้งหน้าที่การงานยิ่งใหญ่ ในระยะเวลาช่วง 6 เดือน นับแต่กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน ของทุกปีได้ง่าย

เดือนที่ 1 นับเมื่อผ่านกลางเดือนมีนาคมแล้ว ดาวอาทิตย์ เข้าราศีมีน โดยเดือนนี้ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาส คือ เป็นที่ชื่นชมยินดีจากคนทั่วไป แต่ยังรอการแต่งตั้ง รับตำแหน่ง
(เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มทำตามแผนการ ให้ปรากฏ ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน)

เดือนที่ 2 หลังสงกรานต์ ดาวอาทิตย์ เข้าราศีเมษ จะเป็นมหาอุจจ์ หมายถึง เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนอย่างสูงสุด หาใครทำร้ายมิได้ รวบรวมกำลังคน และสมัครพรรคพวกได้ดี ทำให้ปรากฏตำแหน่งหน้าที่ได้ชัดเจน

เดือนที่ 3 กลางเดือนพฤษภาคม ดาวอาทิตย์ เข้าราศีพฤษภ จะเป็นอุจจาภิมุข หมายถึง เป็นที่นิยมชมชอบ แต่น้อยกว่ามหาอุจจ์ เหมือนคนที่มาอวยพร ทะยอยเดินทางกลับบ้าน

เดือนที่ 4 กลางมิถุนายนไปแล้ว ดาวอาทิตย์ เข้าราศีเมถุน จะเป็นราชาโชค หมายถึง ได้โชคลาภจากตำแหน่งหน้าที่ โดยการเจรจาสื่อสารกิจการงานต่างๆ ราบรื่นดี

เดือนที่ 5 กลางกรกฎาคมไปแล้ว ดาวอาทิตย์ เข้าราศีกรกฎ จะเป็นมหาจักร หมายถึง ได้ยศและอำนาจมหาศาล หาที่ผู้ใดจะกล้าขัดมิได้

เดือนที่ 6 กลางเดือนสิงหาคมผ่านไป ดาวอาทิตย์ เข้าราศีตนเอง ราศีสิงห์ จะเป็นเกษตรบดี หมายถึง ความมั่นคง ในตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ติดขัด

****
ผู้ที่หวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีดาวอาทิตย์ในดวงชะตาอยู่ตำแหน่งที่ดี ให้ใช้ช่วงหลังวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี
โดยใช้วันอาทิตย์เป็นพื้นฐาน ในการเริ่มกระทำการ ถ้าได้ดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งราชาฤกษ์ดีต่อดวงด้วยแล้ว (เช่น วันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. ของประเทศไทยพอดี ดาวอาทิตย์เสวยราชาฤกษ์) ชาวดาวอาทิตย์โดยเพศชาย ที่ทำอาชีพซึ่งกล่าวแล้วข้างต้น หากใช้ฤกษ์แล้ว โอกาสประสบความสำเร็จได้ดีในยศ ศักดิ์ สร้างหลัก สร้างฐาน แก่ตนเองเป็นไปได้ง่าย

สำหรับสีนำทัพ หรือสร้างความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่ คือ สีแดงแสมน้ำเงิน (ให้ดูธงชาติสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย สีแดงเป็นกากบาทสีแดงเหนือสีฟ้าน้ำทะเล อันแปลว่า มีอำนาจเหลือล้น, รวมถึงตราสัญลักษณ์พรรคการเมืองและธงชาติในหลายประเทศก็เป็นเช่นนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในอำนาจหน้าที่การงานยิ่งใหญ่)

ทิศที่ใช้ คือ ทิศตะวันออก
วันที่ใช้เริ่มทำการ คือ วันอาทิตย์ ดีที่สุด

โชคดีครับ

Advertisement