เอกโหรา – สงครามและเศรษฐกิจโลก เมษายน 2022

เอกโหรา แผนภูมิทรงกลมแสดงตำเหน่งดวงดาว วันที่ 1 เมษายน 2565
เอกโหรา – แผนภาพตำแหน่งดาว เรือนโครโนส แสดงภาวะที่ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลโลก (เสือกระดาษ) จากโปรแกรมของ witte-verlag.com สำนักโหราศาสตร์ Hamburg, Germany

ดวงชะตาภาคนายใหญ่ของโลก

ต้นเดือนเมษายนนี้ มีแนวโน้มที่นายใหญ่ของโลกจะร่วมเจรจากันอีก แต่ยังไม่สามารถดำเนินการยุติปัญหาได้
เพราะมีโอกาสที่แต่ละฝ่ายใช้กำลังขึ้นมาแบบปุ๊บปับ

Advertisement