เอกโหรา – สงครามและเศรษฐกิจโลก เมษายน 2022

ดวงชะตาภาคประชาชน

ภาพล่างแสดงแผนภาพดวงดาวของดาวชะตาภาคประชาชน

เอกโหรา – แผนภาพตำแหน่งดาว เรือนจันทร์ แสดงภาวะความลำบากของประชาชน จากโปรแกรมของ witte-verlag.com สำนักโหราศาสตร์ Hamburg, Germany

ชุดดาวในภาคประชาชนยังคงปรากฏภาวะผลัดพรากแยกจากกันของสมาชิกในครอบครัวและบ้านในระยะนี้
ในด้านเศรษฐกิจภาคประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากกว่าขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ละประเทศ มีความขาดแคลนมากมาย ระยะนี้ผู้คนจำเป็นต้องพึ่งพากันและกัน และใช้ประโยชน์จาก “แรงงานร่วมกัน” (แบบลงแขกเกี่ยวข้าว) สำหรับภาคเอกชนจำเป็นต้องให้บริการกว้างขึ้นโดยขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่ห่างไกล

โดยภาพรวมภาคประชาชนของโลกในระยะนี้ มองไปทางไหนก็ยังปรากฏความทุกข์ยากอยู่มาก รวมถึงการเสียที่ดินทำกิน การต้องจำนองที่ดิน เพื่อถือเงินสดเพื่อใช้จ่ายบริโภค (หนี้ซ้ำซ้อน)

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเอกชนรายใหญ่ของโลก รวมถึงผู้ที่มีทรัพยากรมาก และเจ้าของตลาดเงิน ตลาดทุน กลับแสดงภาวะของการขยายตัว มีเงินสะพัด ในสินค้าบริการทางด้านเทคโนโลยีแบบคาดไม่ถึง

Advertisement