เอกโหรา – 💡 สิ่งค้านทฤษฏีย้อนเวลา ⌛

ผู้คนจำนวนหนึ่งเชื่อว่า โลกแบน รวมถึงการย้อนเวลาไปยังอดีตเป็นความจริง โดยพวกเขาเหล่านั้นซึมซับแนวคิดผ่านบทประพันธ์ภาพยนตร์, นิยาย, บทความ, ภาพนิ่ง, คลิปสั้น, รวมถึงสารคดีสนุกของช่องดัง เป็นต้น

ทฤษฏีย้อนเวลาอธิบายถึงการย้ายวัตถุปัจจุบันไปยังจุดใดจุดหนึ่งของเหตุการณ์ในอดีต

แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวดาวพบว่า สุริยจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นแกนหลักนั้น เคลื่อนที่ผ่านจักรวาลอยู่เสมอ ด้วยความเร็วประมาณ 70,000 กม./ชั่วโมง โดยดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง และมีดาวบริวารอื่นๆ อาทิ โลก ดาวพุธ ดาวศุกร์ เป็นต้น หมุนไปเป็นพวง พ่วงไปรอบดวงอาทิตย์

เมื่อทุกสิ่งอย่างบนโลกไม่ได้อยู่ ณ​ จุดเดิมเลย อันเกิดจากการเคลื่อนผ่านไปในจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นแกน ฉะนั้นจะกำหนดจุดเดิมให้ทุกสิ่งคงที่ เพื่อย้อนอดีตในในจุดเดิมได้อย่างไร

ยกตัวอย่างให้เข้าใจว่า เก้าอี้ตัวที่เรากำลังนั่งในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่าน ตอนนี้มันถูกขยับไปแล้วถึง 70,000 กิโลเมตร ด้วยอำนาจการหมุนควงผ่านจักรวาล มีผลให้จุดเดิมในอดีตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา ได้กลายเป็นอากาศธาตุท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตไปแล้ว

ทั้งไม่มีพลังงานมหาศาลที่ดึงสุริยจักรวาล, รวมถึงดวงดาวทุกดวงในทุกมิติของจักรวาลให้ถอยกลับไปที่จุดเดิมเมื่อ 1 ชั่วโมงก่อน ฉะนั้นทฤษฏีย้อนเวลาจะเป็นจริงได้ด้วยแรงใด? นอกจากแรงจิตนาการของผู้ประพันธ์เรื่องราว

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่โหราศาสตร์ภาคดวงดาวอธิบายได้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เคลื่อนไปในจักรวาล คือ สรรพเหตุการณ์ล้วนแสดงออกมาสอดคล้องกับเวลา (ซึ่งมีทิศทางเดียว คือ ไปข้างหน้า) และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถปรากฏคล้ายคลึงกันได้ แต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

Advertisement