เอกโหรา – แนวทางและลำดับการทายพื้นฐานของราศีและเรือน

=== ทายตัวอย่างดวง ===

1) ราศี คือ สาเหตุ ดาวที่ ราศี สถิต คือ ผล
ราหูอยู่ราศีพฤษภ
พฤษภ คือ เหตุ, ราหู คือ ผล
อ่านว่า: ความต้องการในเรื่องความอุดมสมบูรณ์โภคทรัพย์ (วัตถุนิยม) ของเจ้าชะตา จะนำภาระผูกพันทางใจมาสู่ตน

2) เรือน คือ สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ราหู เข้าเรือน 8
อ่านว่า: มรดก รายได้ของคู่ครอง การทำประกัน จะนำภาระผูกพันทางใจมาสู่เจ้าชะตา

3) สรุป และสร้างเป็นคำทาย ตามตัวอย่างด้านล่างนี้:
มรดก รายได้ของคู่ครอง การทำประกัน ที่สัมพันธ์ในเรื่องความอุดมสมบูรณ์โภคทรัพย์ (วัตถุนิยม) ของเจ้าชะตา จะนำภาระผูกพันทางใจมาสู่เจ้าชะตา

Advertisement