เอกโหรา – ♀️ดาวศุกร์ย้ายสู่ราศีมีนวานนี้ เป็นมหาอุจจ์ ความรักและความสุขส่วนตัวกำลังปรากฏ

บทความสำหรับผู้ศึกษาโหราศาสตร์ชั้นกลางขึ้นไป

วานนี้ วันที่ 5 เมษายน 2022 เวลา 15:17 น. จุด GMT+00, 0N00 0W00 (เทียบเวลา กทม. คือ วันที่ 5 เมษายน 2022 เวลา 22.17 น.)

ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีน ในระบบราศี Tropical

ส่งผลให้ เจ้าชะตาที่มีความสัมพันธ์กับดาวศุกร์จะได้ทำตามจินตนาการของตนเสียที มีความสุขในสิ่งที่พอใจ มีความรู้สึกถึงความรักที่เป็นไปตามจินตนาการ ใครที่อยู่คนเดียวก็มีความสุขขึ้นอย่างน่าประหลาดจากงานที่ทำในชีวิตประจำวัน ใครที่อยู่เป็นครอบครัวก็มีช่วงเวลาอยู่กับตนเองทำในสิ่งที่ฝันไว้

มีช่วงเวลาอาบน้ำชำระร่างกายให้สดใสพร้อมฮัมเพลงได้อย่างสบายใจเสียที รวมถึงว่า ในระยะนี้จะดูหล่อสวยมากขึ้นเป็นพิเศษ

เด็กทารกซึ่งคลอดสัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่เกิดในระยะนี้หน้าตาดี สวยงามน่ารัก และอาจมีพฤติกรรมเล่นสนุกเฟ้อฝันจินตนาการมากหน่อย

ดาวศุกร์รอบนี้จะออกจากราศีมีนวันที่ 2 พฤษภาคม 2022  เวลา 16:10 น. ตามเวลา North Atlantic Ocean ฉะนั้นหากท่านหวังมีความสุขในเรื่องส่วนตัวอะไร ก็เร่งทำ แต่ควรเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ต่อร่างกาย-จิตใจตนเอง และคนอื่นรอบตัวรวมถึงสังคมด้วยนะ

Advertisement