เอกโหรา  – ♃♅ หนังสือโหราศาสตร์โบราณ เตตระบิบลอส

TETRABIBLOS (เตตระบิบลอส) เป็นหนังสือโหราศาสตร์โบราณประพันธ์ โดย CLAUDIUS PTOLEMY (คลอเดียส ปโตเลมี) ราว 200 ปีก่อนคริสตกาล

https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrabiblos

ในที่นี่รวบรวมมาจาก 3 แหล่ง เลือกเล่มที่พอใจได้เลย ♃♅

Advertisement