เอกโหรา – คำทายดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีเมษ

จากภาพด้านล่าง แสดงแผนภูมิ 2มิติ เส้นรอบโลกและตำแหน่งดาวทางโหราศาสตร์ใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เวลา 23:22 น. GMT +00 00N00 00W00 ณ มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีเมษ ในระบบราศี Tropical zodiac 
(ตรงกับ 11/05/2022 06:22 น. กรุงเทพมหานคร)

ความหมาย คือ มนุษย์จะพบความเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรประเภทหนัก (เช่น ดิน,​แร่ธาตุ) อย่างมีนัยยะสำคัญ พลังงานหยิน ( หรือ พลังงานใต้พื้นพิภพ มีพลังงานเพิ่มสูงขึ้น)

ทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป โดยหากเป็นคดีความที่ได้เผยต่อสาธารณะชนไปแล้ว จะถูกดึงกลับมาแก้ไขปรับเปลี่ยนบิดเบือนเป็นหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตามผู้คนทั่วไป ได้ทราบความจริงประกอบเหตุผลไปแล้ว

โชคลาภความสุขระยะนี้ของผู้คนโดยทั่วไปๆ จะแสดงออกในรูปแบบที่ท้าทาย เกิดแรงบันดาลใจ และโอกาสใหม่ๆ มากขึ้น

ทั้งผู้คนในโลกมีขวัญและกำลังใจดี การสู้ศึกหรือฟันฝ่าอุปสรรคเป็นไปด้วยความเต็มใจ การเงินการทองมีการขยายตัวใน sector ใหม่ๆ ในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้งานได้จริง มีความต้องการออกท่องเที่ยวผจญภัยเพิ่มมากขึ้น

ดาวพฤหัสบดี ในราศีเมษ หมายถึง ความสุข ความสำเร็จในสิ่งใหม่ ทั้งบรรยากาศทั่วๆไปโลกมีความผ่อนคลายมากขึ้น ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงไปสู้สิ่งที่ดีกว่า 

ในทางโหราศาสตร์จีน ดาวพฤหัสบดีจริงได้สถิตในนักกษัตรมะโรงแล้ว ผู้มีดาวอาทิตย์สถิตในกษัตรจอ (ช่วง 19-30 กันยายน 2565) เข้าเกณฑ์พบเรื่องที่ท้าทายให้ต้องแก้ไขในวิถีชีวิตของตน โดยมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ อาชีพการงาน สุขภาพ และโชคลาภความสำเร็จ ซึ่งมีท้าทายเข้ามาในชีวิตมากกว่าแต่ก่อน

ส่วนผู้มีดาวอาทิตย์ในนักกษัตรมะโรง (ช่วงวันเกิด 20 – 30 มีนาคม) ระยะนี้ ท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ท่านกล้าบุกเบิกและท้าทายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตนเอง

Advertisement