เอกโหรา – หลักพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยง 18 มงกุฏ ทางโหราศาสตร์ โดยอาศัยปรากฏการณ์เชิงรูปธรรม

นักโหราศาสตร์จำนวนหนึ่ง นิยมการพยากรณ์เชิงจิตวิทยา ซึ่งการใช้แนวทางจิตวิทยาทายนั้น เป็นของหวานชั้นเลิศ ของ ซินแส 18 มงกุฏ, หมอดูกำมะลอ, พวกอ้างว่าตนทรงพระเจ้าเข้าผีบรรพบุรุษ, รวมถึงนักบวชเลวในบางลิทธิความเชื่อและบางศาสนา

ซึ่งการใช้เชิงจิตวิทยาทำมาหากินโดยเริ่มจากการอธิบายตัวตนว่า “คุณเป็นคนแบบนั้น- แบบนี้-แบบโน้น” ให้เหยื่อตอบว่า “ใช่” เพื่อสร้างศรัทธา การถล่ำลึกไปในการพยากรณ์รูปแบบนี้ ทำให้สูญเสียเงินทอง เวลา อาจถึงเสียตัว ครั้นจะไปฟ้องร้องทุกข์ตามกฏหมายก็ยากมาก เพราะผู้รับคำพยากรณ์เดินทางไปขอคำปรึกษากับเขาเอง

พวก 18 มงกุฏ ที่เป็นสายหื่น อาทิ เปิดใบหน้าเหยื่อ ดึงมากอด จับหน้าอก จับอวัยวะเพศของเหยื่อ หรือข่มขื่นกายและใจของเหยื่อต่อหน้า โดยมักอ้างว่า ทำแล้วก็ทำให้เหยื่อโชคดี ได้สร้างปัญหาวุ่นวายทางสังคม

18 มงกุฏพวกนี้ เมื่อเกิดคดีความ จะอ้างว่าตนมีปัญหาทางจิต เช่น เป็นบ้า เป็นประสาท เป็นโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

แต่หากเหยื่อ (โดยเฉพาะเพศหญิง) ไม่สมยอม (แต่ที่ยอมตอนนั้น เพราะสถานการณ์มีรูปแบบที่บังคับ) สามารถแต่งตั้งทนาย ทำเรื่องฟ้องร้อง ปรับค่าเสียหายให้สูงสุด หรือให้ติดคุกติดตะรางไปเลย ก็ทำให้กลุ่ม 18 มงกุฏต้องหลาบจำไปอีกหลายปี นั้นเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้เหมือนกัน

วิธีหนึ่ง เพื่อช่วยป้องกัน ปัญหาหลอกลวงจากใช้โหราศาสตร์แนวจิตวิทยาหลอกลวง คือ การใช้รูปแบบพยากรณ์เชิงรูปธรรม โดยพิจารณาความถูกต้องของการพยากรณ์ใน 3 เรื่อง คือ:

  1. เกี่ยวกับสถานที่: นักพยากรณ์ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย พบกันครั้งแรก ในวันนั้น สามารถอธิบายถึง รูปแบบสถานที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของเจ้าชะตาได้ค่อนข้างชัดเจนมีสาระหลักสำคัญ (เช่น อยู่ที่สูง-ต่ำ, ใกล้-ไกลจากชุมชน, ใกล้-ไกลแหล่งน้ำ, พื้นที่แห้ง-ชื้น, ลักษณะชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานที่อยู่)
  2. เกี่ยวกับคน: วิเคราะห์ญาติสนิท, มิตรสหาย, ลูกหลายใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง
  3. เกี่ยวกับการทำมาหากินในสังคม: วิเคราะห์หน้าที่การงานของเจ้าชะตาได้ถูกต้อง

วิธีการพยากรณ์เชิงปรากฏการณ์รูปธรรมมักใช้กันมากในซินแสและหมอดูมืออาชีพ ซึ่งเน้นอธิบายปรากฏการณ์ในสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ปีนี้ตลาดแห่งนั้นจะไฟไหม้ก็เกิดขึ้นจริง, โรคระบาดจะเกิดขึ้นในเมืองหลวงระหว่างเมื่อไหร่ – เมื่อไหร่, หรือคนนี้จะได้เลื่อนสถานะทางสังคมในปีนี้เดือนนี้ เป็นต้น

เนื่องจากทางโหราศาสตร์ที่แท้จริงนั้น รูปธรรมจะสะท้อนนามธรรมเอง เมื่อทายรูปธรรมได้ถูกต้อง การทายเชิงนามธรรมจะสอดคล้องไปเอง โดยไม่จำเป็นต้องทายเชิงนามธรรมแบบจิตวิทยาเลยก็ได้

จึงขอเชิญให้ผู้รับคำพยากรณ์ใช้สติปัญญาและอย่าไปหลงเชื่อ อะไรโดยง่าย!

ตัวเราเอง, พี่น้อง, เพื่อนฝูงยังหลอกกันได้ นับประสาอะไรกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จะสูง-ต่ำ ดำ-ขาว เป็นสถานะทางสังคมอะไรก็ตาม มันก็หลอกกันได้หมด ก็ขอให้ท่านระมัดระวังด้วยสติปัญญาเองเถิด.

Advertisement