วางแผนมีบุตรเป็นเศรษฐีใหญ่ และการพิจารณา 3 กาล

มีบทความบางแห่งแนะนำให้สตรีมีบุตรในปีหน้า ทำให้มีสตรีจำนวนหนึ่งอยากตั้งครรภ์มีบุตร
สาเหตุด้านกรอบเวลานั้น ก็เนื่องมาจากระบบโหราศาสตร์สายดั้งเดิมมองว่า ปีหน้าดาวพฤหัสบดีจะเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมษ ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค 

แต่โหราศาสตร์สายพัฒนาปัจจุบันทางตะวันตก มักนิยมใช้ระบบดาวเข้าราศีแบบ  Tropical Zodiac มากกว่า
( Ayanamsha Fagan/Bradley    25° 2’54.8034 ) ซึ่งระบบนี้เน้นระบบฤดูกาลและดาราศาสตร์ฟ้าจริงปัจจุบัน

ผมได้คำนวนตำแหน่งดาวผ่านปฏิทินคำนวนดาวของ Jet Propulsion Laboratory of NASA

พบว่า ดาวพฤหัสบดีผ่านจุดวสันตวิษุวัต (vernal equinox) หรือราศีเมษ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2022
มีผลให้ทารกที่เกิดหลังช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน เป็นดวงแบบราชาโชคแล้ว

โดยทารกที่เกิดช่วงระหว่างวันที่ 20-27 พ.ค. 2565 และ 25 มิถุนายน – 2  กรกฏาคม  2565 ก็ได้สัมพันธ์เกณฑ์ไปเศรษฐีในตัวด้วย (จะเศรษฐีใหญ่หรือเล็กต้องพิจารณาเวลาคลอดจากครรรภ์อีกขั้นหนึ่ง)

====== การนำไปใช้ของนักโหราศาสตร์ ======

การวางแผนกำเนิด ควรพิจารณาครบทั้ง 3 กาลครับ
– กาลที่ 1 ช่วงเวลาปฏิสนธิระหว่างเชื้อเพศผู้และเมีย: ควรใช้ฤกษ์ที่ดี ข้อนี้เป็นปัจจัยที่มนุษย์ทำได้ง่าย เพราะคนเกี่ยวข้องมีเพียง 2 คน
– กาลที่ 2 การรวมของจิตวิญญาณในร่างทารกภายในครรภ์: ไม่สามารถควบคุมด้วยการกระทำของมนุษย์ได้โดยง่าย วิญญาณลงเองเมื่อครรภ์และตัวอ่อนพร้อม
– กาลที่ 3 ช่วงเวลาคลอดจากมดลูก: มนุษย์อาจใช้ฤกษ์คลอดได้ แต่ยุ่งยากหน่อยเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการคลอดหลายคน ต้องนัดให้ดี

สรุป ฤกษ์วางแผนกำเนิดโหรเกี่ยวได้ 2 กาลแน่ๆ คือ กาลที่   1, 3 

สำหรับดาวสำคัญที่ควรพิจารณาเป็นหลักเรียงตามลำดับเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
1) อาทิตย์ เป็นปัจจัยด้านระเบียบวินัย และผู้มีกติกา ชีวิตวัยเริ่มทำงาน
2) จันทร์ เป็นปัจจัยเชิงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชีวิตวัยเด็ก
3) ราหู เป็นปัจจัยเชิงเชื่อมโยงมีสามัญสำนึกพวกพ้อง
4) จุดเมษ เป็นปัจจัยเชิงผลกระทบระหว่างตนกับสังคมภายนอก
5) MC เป็นปัจจัยเชิงความทะเยอะทะยานในชีวิต
6) ASC เป็นปัจจัยดานสภาพแวดล้อม
7) พฤหัสบดี เป็นปัจจัยเชิงความสำเร็จ ชีวิตวัยกลางคน
8) เสาร์ เป็นปัจจัยเชิงความเข้มแข็งทางกาย ชีวิตวัยผู้ใหญ่เต็มตัว
 สำหรับดาวเล็กอื่นๆ และดาวเคราะห์น้อยต่างๆ เลือกใช้แล้วแต่กรณี

ระบบเรือน
1) กลุ่มระบบทายเต็มทั้งราศี ( Equal) ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับฤกษ์ละเอียดอ่อนประเภทวางแผนกำเนิด เพราะหยาบเกินไป
2) กลุ่มระบบทายคร่อมราศี อาทิ Placidus, equal / MC, … etc. มีความเหมาะสมกับฤกษ์แบบวางแผนกำเนิดมากกว่า

บทส่งท้าย
การวางแผนมีบุตรให้เกิดประสิทธิผลด้านความเป็นอยู่สูงสุด ต้องให้ทารกมีทรัพยากรบริโภคใช้สอยได้ไม่ฝืดเคืองมาตั้งแต่เกิด ในขณะเดียวกันการออกฤกษ์ต้องระมัดระวังการเสียชีวิตของบิดา มารดา
จะมุ่งเน้นให้ทารกร่ำรวยอย่างเดียวแต่บุพการีตายตั้งแต่ตอนเป็นทารกก็ไม่เหมาะสม
ขอให้เพื่อนโหรระมัดระวัง เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาแล้ว

Advertisement