เอกโหรา – สร้างชื่อเสียง ใช้ฤกษ์วันนี้ ศุกร์ – เมษ เปิดตัวดารา, นักร้อง, Influencer

ภาพแสดง ตรีกูณธาตุไฟ ระหว่างดาวศุกร์จร ลัคนาจร และจุดเมษ กุมกันระดับไม่เกิน 1°

โหราศาสตร์สากล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ 01:30 น. เวลาท้องถิ่น (GMT +7)
ดาวศุกร์จรทำมุม 120°  กับจุดเมษ ควรใช้ฤกษ์วันนี้ เปิดตัวดารา, นักร้อง,  Influencer, สิ่งสวยงาม, เครื่องประทินผิว, ความสุข-ความพอใจ, การตกแต่งประดับประดาพื้นผิวให้งดงาม วันแห่งอารมณ์สุนทรียะ และความสุขในครอบครัว

ในการใช้งานให้นักโหราศาสตร์นำดวงกำเนิดของนักร้อง นักแสดง ฯลฯ ประกบกับดวงจรวันนี้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างอิทธิพลเชิงบวกเพิ่มขึ้น (แต่ใช้ลอยๆก็ใช้ได้ แต่ไม่ตรงแบบเป๊ะเว่อร์!) วันนี้ดาวศุกร์จรอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมกับการสร้างแรงดึงดูดแบบฉับพลัน จึงเกิดความนิยมได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งจันทร์อยู่ใน ราศีกุมภ์ ฉะนั้นการเปิดตัวต้องอาศัย แสงสี Contrast ที่มีความทันสมัยหน่อย แสดงถึงความเฉียบคม กระตือรือร้นและคล่องแคล่ว

ตัวอย่างรูปแบบการเปิดตัว ที่ประกอบด้วยสีสัน และความกระตือรือร้น

=== ภาคขยาย ===

วันนี้เป็นวันสาร์ทจีน (มีพระจันทร์เต็มดวงในราศีกุมภ์) ครอบครัวก็พร้อมหน้าตากัน ทานข้าวร่วมกัน มีความสุข

และสำหรับราชอาณาจักรไทย ก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ ผู้นำราชวงศ์จักรีคนปัจจุบัน

รวมถึงผู้บริหารรัฐไทยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา มีกุศลโลบายอันชาญฉลาดโดยวันที่ 12 สิงหาคม เป็น The Mother Day ให้แก่ประชาชนด้วย

หวังว่าในวันนี้ในปีนี้ ครอบครัวส่วนใหญ่ในโลกจะมีความสุข มีทรัพย์สมบัติใช้เหมาะสมกับผลกรรมของตนไม่ฝืดเคืองนัก

ทั้งวันนี้ควรประดับประดาร่างกายให้สวยงาม ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับ ทำใจให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ความสุข ตามประเพณีของชาวโลก

ในทางเศรษฐกิจระยะนี้ ดาวศุกร์หมายถึงกระแสเงินสด วันนี้ย่อมเกิดแรงดึงดูดทางการเงินมาก กระแสเงินจะหมุนเวียนไปมาก โดยเฉพาะในแถบยุโรปตอนบน

ขอให้ทุกคนโชคดี – เอกโหรา

Advertisement