เอกโหรา –  ครอบครัวสุขสันต์ต้องเข้าใจคู่สร้างคู่สม คู่ล้างคู่ผลาญ

คู่แท้ในทางโหราศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆ เพราะมันจะแสดงผ่านจุดเจ้าชะตาแนบกันค่อนข้างสนิทในมุมสัมพันธ์เข้าใกล้ 0° โดยนักโหราศาสตรจะนำจุดเจ้าชะตาของดวงทั้งคู่ (ได้แก่ ลัคนา, ทศมลัคน์, อาทิตย์, จันทร์, ราหู, จุดเมษ, Fortuna หรือ Part of Fortune เป็นต้น) มาวางซ้อนในวงดวงชะตา โดยคู่แท้แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

 1. ดวงคู่สร้างคู่สม แสดงลักษณะจุดเจ้าชะตาที่ส่งเสริมต่อกัน ได้มุมสัมพันธ์ Soft Aspect เชิงผ่อนคลาย
  (กลุ่มทายเต็มราศีแบบโหราศาสตร์อินเดียโบราณ (เรียกว่า ดวงไทยก็ได้) พิจารณาเป็นความสัมพันธ์เรือนคี่ หรือโยค ที่ระดับ 30°, ขณะที่โหราศาสตร์ระดับสูงพิจารณาระยะวังกะเข้าใกล้ 0°)
  โดยพิจาณามุมสัมพันธ์, ตำแหน่งบนท้องฟ้า, รูปแบบการเคลื่อนที่, การปล่อยพลังงาน ของดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวจันทร์ ซึ่งดาวทั้งสามดวง มีความหมายถึง ความอิ่มเอม โชคลาภ และการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

  ยกตัวอย่างดวงจริงดวงหนึ่ง
  คุณภรรยามีดาวพฤหัสบดีที่เป็นตัวแทนดาวโชคลาภความสำเร็จโดยมีความสำพันธ์สนิทใกล้ 0° กับดาวอาทิตย์ของคุณสามี ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของหน้าที่การงาน สุขภาพ ร่างกาย ชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถบอกได้ว่า สามีมีสุขอนามัยที่ดี สามารถทำงานประกอบอาชีพให้เกิดความสุขความสำเร็จแก่ครอบครัวอย่างแน่นอน

  นอกจากนั้นดาวจันทร์ของคุณสามีเป็นดาวจันทร์กระจ่างสะอาดสัมพันธ์องศากับดาวจันทร์ของคุณภรรยา ก็สะท้อนถึงการดูแลเอาใจซึ่งกันและกัน

  ดวงแบบนี้ มีลักษณะเกื้อกูลกัน สามี ภรรยา มีความอบอุ่น ลูกหลานก็มีความสุข สอนง่าย จะค่อนความประพฤติไปในทางดี
 2. ดวงคู่ล้างคู่ผลาญ แสดงลักษณะหักล้างทำลาย เป็นศรัตรู หรือทำลายอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมุมสัมพันธ์เป็นไปในเชิงท้าทายต่อกัน (เบียน)
  คู่ล้างคู่ผลาญ อุปมาเหมือน ไฟกับน้ำ เมื่อพุ่งเข้าหากันย่อมลดกำลังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงไม่ได้ส่งเสริม พูดจาเหน็บแนม ให้ชอกช้ำ เสียใจ เสียทรัพย์ เสียโอกาส ทำร้ายร่างกาย หรือเกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
  แต่อย่างไรก็ตาม จุดปัจจัยในดวงชะตาของประเภทคู่ล้างคู่ผลาญ ส่วนใหญ่ก็มีจุดร่วมที่ดีอยู่ ฉะนั้นการแสวงหาจุดร่วมของดวงชะตา เพื่อให้เกิดกิจกรรมในเชิงส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความสุขของครอบครัวเป็นสิ่งที่ควรให้คำแนะนำ

วัยจร เป็นตัวแทนช่วงเวลาวิบากกรรมสุข-ทุกข์ของชีวิต นักโหราศาสตร์ควรชำนาญในการให้คำแนะนำอย่างชัดเจนว่า กรอบเวลาช่วงใด ที่คู่รักควรประกอบกิจกรรมการงานประเภทใด แล้วช่วยทำให้เกิดผลในเชิงความสุขและความสำเร็จของครอบครัว

Advertisement