เอกโหรา – เกิดสุริยคราส พวกนักโหราศาสตร์ใช้ทายกันอย่างไร?

ในทางดาราศาสตร์ สุริยคราส หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ฝั่งเดียวกับดวงอาทิตย์ ทำมุมสัมพันธ์ 0° ทำให้บางภูมิภาคของโลกเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหรือหายไปทั้งดวงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปรกติ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง จึงมิใช่ของแปลกใหม่อะไร พวกเขาเรียก ช่วงคืน-วัน แบบนี้ ว่า แรม 15 ค่ำ

ในทางโหราศาสตร์สายดวงดาว ท่านใช้ช่วงที่จันทร์ทับอาทิตย์ ในการพยากรณ์เหตุการณ์รอบเดือนถัดไป (new moon) 
ตัวอย่างเช่น การเกิดสุริยคราสเมื่อวาน คือ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 17:48 น. ณ รัฐนราธิวาส ก็จะใช้เวลาดังกล่าวตั้งวงดวงชะตาจร เพื่อออกคำพยากรณ์ประจำเดือนของรัฐนราธิวาส (25 ตุลาคม 2565 เวลา 17:48 น. – 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05:56 น.)  

โดยหากพยากรณ์เรื่องผู้คนก็ใช้ดาวจันทร์ทำนาย หากพยากรณ์ด้านสมานฉันรักใคร่ปรองดอง ก็พิจารณาจากดาวศุกร์ เป็นต้น

สำหรับการพยากรณ์เรื่องความแตกแยก นักโหราศาสตร์ที่เข้าใจจะพิจารณาเฉพาะช่วงดวงอาทิตย์จรโคจรในต้นเรือน 10 ของวงดวงชะตาจร และท่านจะไม่นิยมทายโดดๆ แต่ท่านจะพิจารณาดาวใหญ่ที่ให้ผลเชิงโชคและเคราะห์ประกอบกันด้วย

ส่วนที่เวลาเกิดสุริยคราสเขาให้บูชาราหูนั้น เป็นการเชื่อมโยงโหราศาสตร์ เข้ากับความเชื่อแบบผีสางและเทพเจ้าในตำราเอกสารโบราณ ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอะไรโดยตรง (ส่วนตัวมองว่า เรื่องบูชาราหูน่าจะเป็นโชคลาภของผู้ขายสินค้า-บริการ สายมูมากกว่า 😊)

หวังว่านักศึกษาโหราศาสตร์สายพัฒนาจะมีความเข้าใจเพื่มขึ้น ทั้งควรระมัดระวังการใช้งาน ให้อยู่ในกรอบเชิงสร้างสรรค์และมีประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Advertisement