เอกโหรา – ผลกระทบของดวงชะตาต่อจันทร์โคจร ๘ จังหวะ

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้ระยะเวลาราว 28-30 วัน เรียกว่า 1 เดือน (เดือน = วงรอบดวงจันทร์) ปฏิทินกลุ่มนี้เรียกรวมว่า ปฏิทินจันทรคติ นิยมใช้หาฤกษ์ยามสำหรับสามัญชน ประชาชนโดยทั่วๆไป และที่เกี่ยวข้องกับแม่ๆ หรือเจ้าแม่ทั้งหลาย ขอน้ำขอฝนก็ใช้ได้

ในทางโหราศาสตร์เราสามารถใช้ดวงจันทร์ที่โคจรเป็น 8 จังหวะ โดยมีความหมายกลางๆ และนับองศา ดังนี้

  1. รวมเป็นหนึ่งเดียวกับ = องศาทับอาทิตย์จร 0° ไปสู่ขึ้น 1 ค่ำ (New Moon)
  2. ความขัดข้องใจของตน = 45° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราวขึ้น 3-4 ค่ำ
  3. การปรับตัวของตน = 90° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราวขึ้น 7-8 ค่ำ
  4. ร้องขอเพราะขาดแคลนของตน = ได้มุม 135° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราว 11-12 ค่ำ
  5. เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไข = ได้มุม 180° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราว 14-15 ค่ำ
  6. ชอความร่วมมือจากภายนอก = ได้มุม 225° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราวแรม 3-4 ค่ำ
  7. ถูกบังคับให้… = ได้มุม 270° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราวแรม 7-8 ค่ำ
  8. ความไม่สะดวกของผู้อื่นจากเหตุคือตัวเรา = ได้มุม 315° ทวนเข็มนาฬิกา นับจากองศาดวงอาทิตย์จร ราวแรม 11-12 ค่ำ

โดยในทางปฏิบัติเราจะใช้โปรแกรมตั้งดวงชะตา หมุนเดินหน้าไปเพื่อทราบว่ามุมทั้ง 8 เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของรอบเดือนที่พิจารณา ดังภาพด้านล่าง

ภาพแสดงว่า ดวงจันทร์จรในวันที่ 12 Dec 2022 13:30 เวลารัฐน่าน อาณานิคมสยามประเทศ ทำมุม 225° กับอาทิตย์จร จันทร์จรอยู่ในราศีสิงห์ หมายถึงประชาชนรุ่นเยาว์ที่มีเสรีภาพร้องขอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในอนาคต หรือจะอ่านว่า ประชาชนผู้รักเสรีภาพจำนวนมาก (หมายถึงประชาชนในประเทศเสรีประชาธิปไตย, หรือประชาชนที่มีเสรีภาพในชีวิต ก็ได้) กำลังวางแผนเตรียมรับมือกับชีวิตในอนาคต (หรือหมายถึง เตรียมตัวสำหรับเทศกาลปีใหม่ก็ได้ เหมือนกัน)

ในการใช้สำหรับดวงชะตาบุคคล, สิ่งของ, สถานที่, หรือรัฐ เราจะนำเรือนมาอ่านแล้วพิจารณาว่า จันทร์จรในเรือนนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร เช่น ว่า จันทร์จรในเรือนปุตตะ (เรือน 5) ราศีสิงห์ สำหรับการทายเต็มราศี โดยมีมุมสัมพันธ์กัยอาทิตย์จร ก็ออกคำทายว่า สิ่งที่ประชาชนกำลังริเริ่มลงมือในวันนี้ จะเป็นนโยบายในอนาคตของรัฐอย่างแน่นอน เป็นต้น

จันทร์เต็มดวงในเวลากลางคืน ต่างจากจันทร์เต็มดวงในเวลากลางวัน เพราะดวงจันทร์ เป็น Lord (เจ้า) ในเวลากลางคืน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดวงจันทร์เต็มดวงเต็มที่ ในเวลากลางวัน 11:08 น. จันทร์ไม่ได้อิทธิพลที่แท้จริง ให้พิจารณาว่า 8 จังหวะที่กล่าวข้างต้น จังหวะใดอยู่ในภาคกลางคืน โดยเฉพาะ 23-1 น. จะให้กำลังสูงสุด

ขอให้ทุกคนสมปราถนา โชคดี สามารถนำโหราศาสตร์ไปพัฒนาชีวิตของตนให้รุ่งเรือง สมหวัง มีอิสระภาพและความสุข ตลอดปี ตลอดไป

Advertisement