เอกโหรา – ดูดวงรัฐประจำปีดี-ร้ายกับเทคนิคสุริยคราส 🌘

สุริยคราสเป็นเรื่องปรากฏการณ์ใหญ่ในทางโหราศาสตร์ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยฉับพลันจากองศาของดวงจันทร์บดบังแสงดวงอาทิตย์ เปลี่ยนความร้อนในเวลากลางวันเป็นความเย็น เปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างแบบฉับพลัน จึงมีผลกระทบกับสรรพสิ่งบนผืนโลกบริเวณนั้นแบบทันทีทันใด

ในโครงสร้างเวลาทางโหราศาสตร์ พระจันทร์แทนรอบเดือน ส่วนพระอาทิตย์แทนรอบปี ผลกระทบของดวงจันทร์บดบังแสงดวงอาทิตย์ จึงมีอิทธิพลนับย้อนได้หลายเดือนและนับเดินหน้าได้หลายเดือน โดยทั่วไปจะอยู่ในกรอบเวลาหน้า 6 เดือนและหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างกรณีศึกษาสุริยคราส ในราศีพิจิก 0°17′ (Tropical Zodiac) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ตามเวลา UTC+7 ที่ 11:36 น. โดยสุริยคราสเคลื่อนแนวเข้าสู่แผ่นดินประเทศเมียนม่าร์เมื่อเวลาประมาณ 10:30 และพ้นจากแผ่นดินออกสู่ทะเลของประเทศเวียดนามในเวลา 11:15 น. รวมระยะเวลาเกิดบนแผ่นดินของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กินเวลาประมาณ 45 นาที ซึ่งแนวเงาก็ผ่านเขตแดนประเทศไทยด้วย

ปี พ.ศ. 2538 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอุทกภัย จากพายุดีเปรสชั่น (Depression Storm) ชื่อ Ryan ซึ่งพายุตัวนี้เป็นหนึ่งในพระเอกในการอธิบายความหมายเชิงโหราศาสตร์

เรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับน้ำ คือ ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2538 เกิดฝนตกหนักในกรุงเทพฯ พายุดีเปรสชั่น Ryan ทำให้ฝนตกมากเหนือเขตอธิปไตยประเทศไทยและพบว่ามีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาจะเข้าท่วมกรุงเทพซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ หากเกิดน้ำท่วมจะมีผลให้เกิดการชะงักงันทางเศรษฐกิจช่วงระยะเวลาหนึ่ง (แต่ไม่มากกว่าโควิด-19 เพราะมีผลกระทบยาวนานหลายปี และทั่วโลก)
ต่อมาในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2538 รัชกาลที่ 9 ของกรุงรัตนโกสินทร์ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้­องหารือและแนะนำนโยบายแก้ไขปัญหาออกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ทำให้การวางนโยบายในการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหลวงของประเทศไทยครั้งนั้นเป็นที่รับทราบโดยสาธารณะทั่วไป

ภาพแสดงช่วงเกิดพายุในปี 1995 ของทะเลฝั่งแปซิฟิก

เรื่องปัญหาเกี่ยวกับความตาย ในปีเดียวกันของประเทศไทยตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญอีก คือ การเสียชีวิตของสมเด็จย่าของรัชกาลที่ 9 และเกิดโป๊ะล่มมีผู้เสียชีวิตพร้อมกัน 29 ราย ที่ท่าน้ำพรานนก โดยทั้งสองกรณีเกิดในบริเวณเกี่ยวข้องกับ ร.พ. ศิริราช

การเกิดสุริยคราสครั้งนั้นทางโหราศาสตร์ อยู่ในราศีพิจิก การให้น้ำหนักจึงให้เกี่ยวข้องไปทางธาตุน้ำ และสุริยคราสเป็นเรื่องใหญ่นักโหราศาสตรแต่โบราณจึงให้น้ำหนักในเรื่องเกี่ยวข้องกับระดับรัฐ เมื่อเกิดในราศีพิจิกจึงเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำ, สงครามแบ่งแยกเขตโดยมีแนวแม่น้ำ หรือแบ่งด้วยเส้นเขตเหนือ-ใต้ (ทั้งราศีพิจิก ยังหมายถึง อาชีพนักรบ หรือรูปแบบการเสียสละชีพเพื่อศรัทธาในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน-ที่ดิน, ดินแดน, และครอบครัว เป็นต้น)

สุริยคราสเต็มดวงในปี ค.ศ. 2023

สุริยุปราคาเต็มดวงในปี ค.ศ. 2023 เกิดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2023 ตั้งแต่ 01:34:26 – 06:59:22 น. ในราศีเมษประมาณ 29° ประเทศที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยประเทศในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย กลุ่มแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย ประชาชนควรระมัดระวังเรื่องการริเริ่มเรื่องใหม่ๆในครอบครัว และกลุ่มของสังคมจะเกิดปัญหาจากการสร้างข้อจำกัดมากเกินไปในสังคม

Advertisement