เอกโหรา – เรียนโหรแต่ทายประจำวันยังไม่เป็น ให้ลองแบบนี้ครับ

ภาพแสดง ระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์สถิตในราศีต่างๆ ในระบบสายนะ ปี ค.ศ. 2023 | astro-seek.com

นักศึกษาจำนวนมากหลากสำนักเรียนโหราศาสตร์ยาวนานหลายปี แต่ก็ทายเองไม่ได้แม่นยำชัดเจนเสียที เพราะขาดความเข้าใจเรื่องน้ำหนัก โดยเฉพาะการทายรายวันมีความสำคัญมากเพราะมันจะบอกสภาพแวดล้อมที่เจ้าชะตาต้องประสบในแต่ละวัน

การศึกษาเรื่องน้ำหนักการทายรายวัน ให้พิจารณา อาทิตย์จรเป็นสำคัญที่สุด ดังนี้

  1. ดาวอาทิตย์จรทำมุมสัมพันธ์อย่างไรกับดาวจรและเรือนจรของดวงชะตาโลกในวันนั้น
  2. ดาวอาทิตย์จรทำมุมสัมพันธ์อย่างไรกับดาวกำเนิดและเรือนกำเนิดของดวงชะตาในวันนั้น

มุมสัมพันธ์ทางโหราศาสตร์ระดับที่สูงขึ้นนั้น หมายถึง เป็นมุมสัมพันธ์ระดับองศา ลิปดา พิลิปดา (มิได้หมายถึงมุมสัมพันธ์ระดับเรือน ระดับราศี แบบดวงอีแป๊ะ) เนื่องจากโหราศาสตร์ระดับสูงเน้นความชัดเจนแม่นยำของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ประกอบกรอบระยะเวลาที่วัดได้จริง และสามารถแสดงให้ประจักษ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านเครื่องมืออย่าง สูตรคำนวนทางคณิตศาสตร์และตรรกะศาสตร์ได้

หากดาวอาทิตย์จรทำมุมสัมพันธ์กับดาวจรและเรือนจรเป็นประโยชน์ ทั้งดาวอาทิตย์จรทำมุมสัมพันธ์ภายในกับดาวและเรือนในดวงกำเนิดดี ก็ทายเชิงบวกโดยผสมความหมายของเรือนและดาวลงไปเลยก็จะทราบสภาพชีวิตในวันนั้น

หากต้องการทราบปรากฏการณ์ระดับชั่วโมง นาที วินาที ก็ใช้จันทร์จรและลัคนาจรหาความสัมพันธ์เพื่อลงรายละเอียดต่อไป

วิธีที่กล่างข้างต้นผู้เขียนพิสูจน์แล้วว่าได้ผลและถูกต้องแน่นอน เนื่องจากทดลองมามากกับตนเองและพรรคพวก ทั้งจะช่วยให้ท่านเป็นนักโหราศาสตร์ที่คล่องแคล่วและจะขยายความสามารถไปในระดับที่ละเอียดลึกซึ้งได้อย่างไม่ติดขัด

ผู้เขียนมีจิตอนุเคราะห์แก่นักศึกษาโหราศาสตร์สมัยใหม่ที่กำลังแสวงหาความจริงของชีวิตในโลกนี้ ทั้งเป็นผู้ที่มักพิสูจน์ธรรมชาติปรากฏการณ์ของจักรวาล โดยไม่ติดบ่วงความเชื่อเก่าแก่แบบไม่ต้องพิสูจน์อะไร (พวกเชื่อลัทธิถือผี, พระเจ้า, เทพเจ้า, เซียน, และมีใช้ชื่ออื่นๆ อีกมากมาย… ของชนเผ่าในดินแดนต่างที่กระจายอยู่ทั่วโลก หรือพวกเชื่อเครื่องรางของคลัง หรือเชื่อนักแสดงปาหี่แสดงปาฏิหารย์ได้) ทั้งเป็นผู้รักการเรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตนเองเพื่อเข้าใจเหตุผลตามธรรมชาติจักรวาลก่อน

Advertisement