เอกโหรา – เลือกตั้งพรรคสีสว่างได้คะแนนสูงสุด, เตือนภัยวันเลือกตั้ง ระวังกลโกงสลับเบอร์-สลับบัตร

วันเลือกตั้งใกล้จะมาถึงแล้ว ในมุมมองของผู้ศึกษาโหราศาสตร์สายพัฒนาคนหนึ่งมีความห่วงใยมากเป็นพิเศษ ได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์การเลือกตั้งทั่วไปในวันเวลาที่กำหนดการเลือกตั้ง พบว่า มีแน้วโน้มกลโกงสารพัดเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ

ในบริบทของวันเลือกตั้ง จุดกึ่งกลางระหว่าง Zeus และ Aries Point เท่ากับ Hades:

1) Zeus และ Aries Point ต่างก็เป็นตัวแทนของแรงผลักดันที่แข็งแกร่งเพื่อความสำเร็จและความสำเร็จ ในขณะที่ Hades เป็นตัวแทนของศักยภาพของวาระซ่อนเร้นและกิจกรรมที่บ่อนทำลาย จุดกึ่งกลางนี้อาจบ่งบอกว่าการเลือกตั้งมีการแข่งขันสูงและมีกลอุบายชั่วช้าในวันเลือกตั้ง


2) Zeus เป็นตัวแทนของอำนาจและความเป็นผู้นำ ในขณะที่ Hades เป็นตัวแทนของสิ่งที่ซ่อนแผงอยู่และยากที่จะไม่รู้จัก จุดนี้บ่งชี้ว่ามีการแย่งชิงอำนาจและความขัดแย้งว่าใครหรือคณะใดจะเป็นผู้นำมากุมอำนาจ

3) Hades เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุ ขณะที่ Zeus เป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำและอำนาจ จึงชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมครั้งสำคัญ แต่อาจมาพร้อมกับกลียุคและความโกลาหลในเวลาต่อมา


4) Hades เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คาดไม่ถึงและไม่รู้จัก ในขณะที่ Aries Point เป็นตัวแทนของการเริ่มต้นและโอกาสใหม่ๆ ทายว่ามีโน้มโน้มของการเกิดเหตุการณ์รวมถึงสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรม

ในการแก้ปัญหานี้ทางโหราศาสตร์ ขอให้สุจริตชนใน กกต., สื่อมวลชน, อาสาสมัครจำนวนมาก ต้องพยายามทำหน้าที่บริการดูแลอย่างเต็มที่ รวมถึงใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บ จัดการ คำนวน วิเคราะห์ขั้นสูงจากต่างประเทศ จะพลิกผลแพ้-ชนะของคนโกง ให้ก้าวไปสู่ความสุจริตตามความเป็นจริง